Yeni KHK'lar yayınlandı

Hükümet dün iki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınladı. Buna göre devlete karşı suç işlemekten yargılananlar tek tip tulum giydirilerek duruşmaya çıkarılacak. Şehit yakınına askerlik yok. Terörü bastıran sivil, suç işlese de ceza almayacak.

Yeni KHK'lar yayınlandı
  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 6:40

Hükümet, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında 30’uncu kez Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınladı. Dünkü iki KHK ile 2 bin 756 kamu görevlisi meslekten atıldı. Böylece 17 ayda ihraç edilenlerin sayısı 100 bini aştı.

TSK'dan 637 personel ihraç edildi

Dün sabaha karşı yayınlanan 695 sayılı KHK ile çeşitli kurumlarda görevli 2 bin 756 personel kamudan ihraç edildi. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise eski görevlerine dönebilecek. En fazla personeli ihraç edilen kurumlar şöyle: 155’i Kara Kuvvetleri, 155’i Deniz Kuvvetleri, 327’si Hava Kuvvetleri olmak üzere TSK’dan 637 kişi. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 341, Adalet Bakanlığı’ndan 245, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 392 kişi. TSK’dan emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi de alındı. Bugüne kadar ihraç edilenlerin sayısı 100 bini geçti.

Tek tip kıyafet

696 sayılı KHK’ya göre, darbe ve terör suçundan tutuklu veya hükümlülere, duruşmaya sevk sırasında cezaevi tarafından verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi. Buna göre; darbe girişimine katılanlar ve Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlarını işleyenler badem kurusu renginde tulum giyecek.

‘Hükümete karşı silahlı isyan’, ‘Devletin güvenliğine karşı suçlar’ ile ‘Anayasal düzene karşı suçlar’dan tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak. Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Uygulama 1 ay içinde çıkacak yönetmelikle başlayacak. Katiller, tecavüzcüler ve hırsızlar takım elbise giyerek duruşmalara katılabilecek.

Yargıtay ve Danıştay'a 116 yeni üye

Yargıtay’a 100, Danıştay’a 16 yeni üye kadrosu ihdas edildi. İstinaf mahkemelerinin kurulmasıyla Yargıtay ve Danıştay’daki daire sayılarının indirilmesi için verilen süre ise 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Yargıtay’daki daire sayısı 6 yılda 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24’e indirilecek. Danıştay’da ise 9’u dava, biri idari olmak üzere 10 daire bulunacak.

Vekil kriteri

Öte yandan Yargıtay ve Danıştay kurumunun başkan, başkanvekilleri, başsavcıları, daire başkanları, üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, milletvekillerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde kendi kurumları tarafından ödenecek.

Herkese silah

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, kendi bünyelerindeki subay, astsubay ve uzman çavuşlara bedeli karşılığında silah ve mermi satabiliyordu. Yeni KHK ile uzman erbaşlara da bu hak tanındı. Emniyet Genel Müdürlüğü de kendi personelinin yanı sıra mahalle bekçilerine de silah ve mermi satabilecek. Yeni KHK ile bakan yardımcılarına da silah taşıma yetkisi tanındı. En az bir dönem muhtarlık veya belediye başkanlığı yapanlar eskiden olduğu gibi silah taşıyabilecek.

Uzmanların mecburi hizmeti 15 yıla çıkacak

Son yayınlanan KHK ile uzman jandarmaların 10 yıl olan mecburi hizmet süresi, uzman jandarma çavuşluğa atanmalarından itibaren 15 yıla çıkarıldı. Öte yandan jandarma okullarında hazırlık sınıfında başarısız olanların öğrenimlerine son verilecek. Bu öğrenciler üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilecek. Ayrıca güvenlik soruşturmaları sonuçlanmadan harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının ara sınıflarına alınan öğrencilerden, güvenlik soruşturmaları olumsuz sonuçlananlar, geçiş yaptıkları okullarına geri alınabilecek.

15 Temmuz'da sokağa çıkan sivile işlem yapılmayacak

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin püskürtülmesi için hareket eden siviller hakkında idari, mali ve cezai işlem yapılamayacak. Daha önce aynı düzenleme kamu görevlileri için de çıkarılmıştı.

Ancak düzenlemede yer alan “Darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler” ifadesi düzenlemenin geçici olmadığı yorumlarına neden oldu. Metinde yer alan ‘Devamı niteliğindeki’ ifadesi bugünü ve gelecekteki eylemleri de kapsayacağı şeklinde yorumlandı.

Terörle mücadelede ölen sivillerin ailesi için zorunlu askerlik kalktı

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek. 

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Kuruldu 

696 sayılı KHK ile şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

ASFAT AŞ. kuruldu

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

Atılan personel sertifakalarını kullanamayacak

KHK ile TSK Disiplin Kanunu’nda da değişiklik yapıldı. Buna göre; yükümlülük veya sözleşme süresi sona ermeden TSK’dan ayırma cezası alan personel, kalan yükümlülük veya sözleşme süresince TSK’daki eğitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlık belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamayacak, bunlara bağlı olarak herhangi bir meslek icra edemeyecek.

Şeker Kurumu ve TAPDK kapatıldı

696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatıldı.

Buna göre, Şeker Kurumu başka işleme gerek kalmaksızın kapatıldı. Kurumun görev ve sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na aktarıldı.
Bakanlık, kotaların tespiti, denetim, iç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretine ilişkin kuralları belirleyecek.

Öte yandan KHK ile TAPDK da kapatıldı. Kapatılan kurumca yapılan işlemler ilgili idarelerce yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini koruyacak.
Kurumun görev ve sorumlukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına devredildi.

Kapatılan kurumların personelinin kadroları ve kurumlara ait her türlü taşınır, taşıt, malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, kayıt ve dokümanlar, taşınmazlar ve sözleşmeler de söz konusu Bakanlıklara geçti.

Taşeron işçiler için düzenleme

696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

696 sayılı KHK kapsamında taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

ANKET

Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?

yukarı çık